Kweek / Breeding
  Geschiedenis / History     Foto's / Pictures     Tentoonstellingen / Shows     Prijzen / Awards     Verkoop & Contactgegevens     Links  
Algemeen:
Startpagina

Kweek


For English, see below.

Op het moment kweek ik met ongeveer 35 poppen verdeeld in 4 lijnen: specifiek groene lijn, bruin, blauw en bont.

Ik ben een redelijk vroege kweker; na de Wereldkampioenschappen gaat mijn licht omhoog van 10 naar 15 uur, ik doe dat in één keer. Ik doe dit al 8 jaar, tot heden toe met een goed resultaat.

Eerst gaan de poppen in de kweekkooien. Als die een nest gaan maken komt er pas een man bij die na het 4e eitje weer opgekooid word.

Ik doe aan lijnenkweek: alle vogels blijven in hun eigen lijn. Als een lijn slecht gaat: jammer dan, je moet niets forceren. Het moet je niet gaan om het aantal jongen, maar om de kwaliteit.

Ik gebruik zelf 1 man op 2 a 3 poppen. In de kweek laat ik ook altijd 5 poppen meebroeden waar geen man bijkomt. Dit in geval een pop haar nest in de steek laat of voor het geval een pop 5 jongen krijgt (daar leg ik er dan 2 van over).
Ik voeg nooit nesten samen van één of twee jongen, ik doe dat pas als ze geringd zijn;
anders ken je de ouders niet meer.

Het hele jaar door geef ik eivoer, kiemzaad en groenvoer, zoals andijvie en broccoli.
Dit doe ik niet dagalijks, maar wel afwisselend.

Tijdens de kweek, als er jongen zijn, geef ik eivoer van Cédé en een bakje van ei met gemalen beschuit en rusk (hier zou je ook couscous voor kunnen gebruiken). Tot slot geef ik dagelijks een bakje kiemzaad.

Zodra de jongen het nest verlaten, zet ik de pop met de jongen over in een grote kooi en
plaats de jongen in een schaaltje in de hoek van de kooi. Wanneer ze het voer weten te vinden haal ik de pop eruit en zet ik de pop in voor een 2e ronde in verband met de angst dat ze de jongen plukt. In het begin is dat best wel spannend, maar als je op een gegeven ogenblik meerdere jongen hebt, leren ze van elkaar.


Jong grut. Een nestje met jonge vogels.For breeding, I put in approximately 35 hens. My birds are divided into four lines: a specific green, brown, blue and multi-coloured line.

I start with my breeding season quite early: after the World Championships in January, I extend the light hours in my bird rooms from 10 to 15 hours a day. I extend the light hours at once, there are no phases. I have been using this strategy for approximately eight years now and I have been satisfied with the results so far.

After the birds got used to the extended light hours, I place my selected hens in their breeding cages. When a specific hen makes a nest with the materials I provided, I place a cock in the cage with her. After a couple of days, when the hen has laid her fourth egg, I take the cock out of the cage and leave the hen with her nest.

I have my birds breed in (so called) “lines”: every bird stays in its (before mentioned) own line (based on colour). When the process on a specific line turns out to be bad: do not force anything! I feel you should not worry about the number of young birds, you are to care about the quality of each single bird.

During the breeding season, I use one cock on approximately two or three hens. Also, I let approximately five hens breed on unfertilized eggs. This will cover for the event when a hen with fertilized eggs leaves her nest or when five eggs hatch in one nest (then I place two of the five young birds with a hen breeding on unfertilized eggs).
I would never bring nests of just one or two young birds together. I would only consider doing this after I have provided the young birds with rings. Otherwise, I would not be able to retrace the parent birds.

Throughout the entire year, I provide my birds with egg and green food and shoot seeds. The green food can be (for instance) broccoli or endive. I do not provide all these food sorts every day, I vary with it.

During the breeding season, when the hens are with young birds, I provide egg food (CéDé brand) and I also put in a small bowl with a mixture of egg, grinded biscuits and some rusk (or you might consider using couscous). Finally, I provide the hens with a bowl of shoot seeds every day.

As soon as the young birds have left the nest, I place the hen with her youngsters in a large cage. I place the young birds in a small bowl in one corner of the large cage. As soon as the young birds know how to find and eat the food which I provide in the cage, I take the hen out of the cage and use her (if necessary) for the next breeding round. I do this mainly to prevent the hen from picking the small birds in order to use their feathers for new nesting material. This is quite an exciting phase; however when more than one young bird is concerned, they usually learn from each other how to find and eat their food.


kweek 2016