Geschiedenis / History
  Kweek / Breeding     Foto's / Pictures     Tentoonstellingen / Shows     Prijzen / Awards     Verkoop & Contactgegevens     Links  
Algemeen:
Startpagina

Nieuwe start / A new start

Mijn eerste vogels begon ik te kweken toen ik getrouwd was. Wij hadden een grote zolder en daar begon ik voor het eerst kanaries te kweken. Ik was toen inmiddels 24 jaar oud.

Wij hadden vele soorten kleurkanaries en ook wat postuur. Dat heb ik zo'n 5 jaar gedaan met heel veel plezier.

Ik bezocht toen wel al shows, o.a. de Nederlandse Kampioenschappen in de Rivierahal te Diergaarde Blijdorp, maar speelde zelf nog niet mee.
Ik wist niet dat ik op dat moment bezig was een andere hobby uit te oefenen, namelijk :
het fokken van gigantisch veel muizen. Op het laatst was het meer muizen vangen dan vogels kweken. Mijn vrouw en ik hadden daar hele discussies over: mijn vrouw vond dat maar niks!

Wij zijn toen verhuisd naar een 3 kamer flat en inmiddels werd onze dochter geboren.
Er was geen ruimte voor vogels. Toen volgden voor mij een aantal heel ingrijpende jaren, mijn vader was eerder verongelukt op straat en een paar jaar later kwamen mijn moeder en broer om bij een brand.

Ik kon in mijn huidige huis ook mijn draai niet meer vinden door alle intense herinneringen.
Wij zijn toen door hulp van de gemeente geholpen aan een eensgezinshuis.

Omdat ik flink in de put zat kwam mijn vrouw op het idee om weer vogels te gaan houden omdat wij nu toch een kamer vrijhadden, maar dan ook gelijk met tentoonstellingen want zij dacht dat dat me wel goed zou doen voor de sociale contacten.

Ik ben toen begonnen met kleurkanaries, wit en roodfactorige, afkomstig van goede kwekers. Ik heb daar behoorlijk wat prijzen mee gewonnen. Intussen was mij ook duidelijk geworden dat shows spelen een behoorlijke concurrentiestrijd met zich meebrengt.

De geheimen van het wassen van de rec. witte en het opkleuren van de rode, daar kom je op een gegeven ogenblik niet verder meer mee omdat iedereen zo zijn eigen geheimen had
en ik ben toen overgestapt op Glosters.I started breeding with my first birds when I was a married man. We owned a large loft and I used it to breed canaries. I was about 24 years old at that time.
My wife and me kept many kinds of coloured canaries and also some postured canaries. I did this for about five years, and I enjoyed it a lot!

Sometimes, I would visit a show for fun, for example the Dutch Championships in a Dutch zoo in Rotterdam. I did not compete on these shows myself in those days.
What I did not know, is that I gained a new hobby along the way: breeding mice! By the end of it, I spent more time catching mice than breeding birds. My wife and I had quite a lot discussions on that subject: she did not like it for one bit!

After that period of time, we moved to a 3-room apartment and our daughter was born. We did not have enough room to keep birds in the apartment. Without knowing, some very radical years presented themselves. My father had deceased out on the streets and a few years later, both my mother and brother were killed in a fire.
Because of those terrible events, I did not feel at home in my own house, because of all the intense and painful memories. With some help from the local government, we were able to move to another home. Since I was quite depressed back in those days, my wife suggested to start having birds again since we had a spare room in our new home. My wife also thought that it would do me well to compete on shows, mainly because of the social contacts.

So I regained my hobby by breeding coloured canaries: white and red which I obtained from various, well-known Dutch breeders. I won quite a lot of awards back then. By that time, I learned that these shows can be quite competitive as well!

The “secret” procedures around washing the recessive white birds and coloring up the red ones did not bring me much further, since every breeder had its own secrets, tips and tricks. Then, I started breeding the Gloster birds.


Mijn jeugd / My youth
Mijn vrouw / My wife